Advertisment راز دیر رسیدن این شهید به مدرسه | موسسه فرهنگی تبیان | تازه‌های انرژی ایران

راز دیر رسیدن این شهید به مدرسه

امید صبح‌ها دیر به مدرسه می آمد. یکبار علت دیر آمدنش را پرسیدم. در جواب، دستهایش را نشانم داد. ]]>