رفتن به محتوای اصلی

این پسر سر زندگی را گول مالید

عبدالمجید که سنش کمتر از ۱۵ سال بود جمله ای سوزاننده دارد که با آن می خندد به ریش تمام دنیا پرستانی که مغبون دو عالمند. ]]>