Advertisment نمایشگاه مطبوعات یعنی حرکت در متن زمان | خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) | تازه‌های انرژی ایران

نمایشگاه مطبوعات یعنی حرکت در متن زمان

مجید معارف، نویسنده و پژوهشگر حوزه دین معتقد است که کتاب های دینی جدای از ممیزی محتوای باید داوری علمی بشوند و شاهد کتابسازی در این حوزه نباشیم.