رفتن به محتوای اصلی

عرضه اقساطی ۶ مدل کیا

<p>اخبار خودرو</p>
<p>تحویل خودروهای این شرکت از یک تا ۳ ماه است و به‌طور متوسط ۵۰ درصد قیمت خودرو را به‌صورت نقدی و مابقی را می‌توان طی دو سال حداکثر پرداخت کرد.</p>
<p>متن کامل مطلب <a rel="nofollow" href="http://www.donyayekhodro.com/204975/%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%d8%a7%d9%8.‎.‎.‎عرضه اقساطی ۶ مدل کیا</a> منتشر شده در سایت <a rel="nofollow" href="http://www.donyayekhodro.com">اخبار خودرو</a>.</p>

عرضه اقساطی ۶ مدل کیا
یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۶

عرضه اقساطی ۶ مدل کیا

تحویل خودروهای این شرکت از یک تا ۳ ماه است و به‌طور متوسط ۵۰ درصد قیمت خودرو را به‌صورت نقدی و مابقی را می‌توان طی دو سال حداکثر پرداخت کرد.

به گزارش اخبار خودرو ، اطلس خودرو‌، شرایط فروش خودروهای خود را این هفته نیز ادامه داده است و در این بخشنامه هیچ تغییری نسبت به دو هفته قبل دیده نمی‌شود.

کیا سراتو ۲۰۱۷

کیا سراتو ۲۰۱۷

همچنان تحویل خودروهای این شرکت از یک تا ۳ ماه است و به‌طور متوسط ۵۰ درصد قیمت خودرو را به‌صورت نقدی و مابقی را می‌توان طی دو سال حداکثر پرداخت کرد.

 

نام خودروقیمت نقدی خودرو (ریال)پیش پرداخت اول (ریال)مالیات ارزش افزوده و پیش پرداخت دوم (ریال)بیمه بدنهتعداد اقساط (هر ماه)مبلغ هرچک (ریال)وعدهء تحویلمبلغ تسهیلات (ریال)بهای تمام شدهدرصد پیش پرداخت
سورنتو ۲۰۱۶             ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰       ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ۱۹۵,۳۷۲,۲۳۵         ۲۶,۲۹۳,۴۱۶۱۲       ۱۰۳,۱۲۳,۰۰۰۳۰ روز کاری      ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰              ۲,۵۵۹,۱۴۱,۶۵۱۵۰%
اسپورتیج ۲۰۱۷ جی تی لاین             ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰       ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ۱۶۳,۰۶۸,۵۲۰         ۲۲,۱۴۱,۸۲۴۱۲         ۷۹,۸۳۷,۰۰۰۹۰ روز کاری        ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰              ۲,۱۴۳,۲۵۴,۳۴۴۵۴%
اسپورتیج ۲۰۱۷ جی تی لاین             ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰       ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ۱۶۸,۲۷۸,۹۸۰         ۲۲,۱۴۱,۸۲۴۱۸         ۵۶,۴۴۱,۰۰۰۹۰ روز کاری        ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰              ۲,۲۰۶,۳۵۸,۸۰۴۵۴%
اسپورتیج ۲۰۱۷ جی تی لاین             ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰       ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ۱۷۳,۶۸۱,۶۸۰         ۲۲,۱۴۱,۸۲۴۲۴         ۴۴,۸۳۲,۰۰۰۹۰ روز کاری        ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰              ۲,۲۷۱,۷۹۱,۵۰۴۵۴%
اپتیما ۲۰۱۶ JF             ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰         ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰  ۱۵۴,۴۰۱,۸۸۹         ۲۰,۸۱۸,۱۲۸۱۲         ۸۳,۶۳۹,۰۰۰۳۰ روز کاری        ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰              ۲,۰۲۸,۸۸۸,۰۱۷۴۹%
کارنز ۲۰۱۷             ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰         ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ۴۸۸,۷۸۴,۵۴۸         ۱۸,۶۵۲,۰۸۰۱۲         ۷۶,۰۳۵,۰۰۰۶۰ روز کاری        ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰              ۱,۸۱۹,۸۵۶,۶۲۸۴۸%
کارنز ۲۰۱۷             ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰         ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ۴۹۳,۷۴۶,۶۰۸         ۱۸,۶۵۲,۰۸۰۱۸         ۵۳,۷۵۳,۰۰۰۶۰ روز کاری        ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰              ۱,۸۷۹,۹۵۲,۶۸۸۴۸%
کارنز ۲۰۱۷             ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰         ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ۴۹۸,۸۹۲,۲۶۸         ۱۸,۶۵۲,۰۸۰۲۴         ۴۲,۶۹۷,۰۰۰۶۰ روز کاری        ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰              ۱,۹۴۲,۲۷۲,۳۴۸۴۸%
سراتو ۴ درب ۲۰۱۷             ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰          ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰  ۱۱۹,۰۶۱,۰۲۸         ۱۶,۱۲۵,۰۲۴۱۲         ۶۲,۲۵۴,۰۰۰۳۰ روز کاری        ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰              ۱,۵۶۷,۲۳۴,۰۵۲۷۴%
سراتو ۴ درب ۲۰۱۷             ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰          ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰  ۱۲۳,۱۲۴,۵۲۸         ۱۶,۱۲۵,۰۲۴۱۸         ۴۴,۰۱۱,۰۰۰۳۰ روز کاری        ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰              ۱,۶۱۶,۴۴۷,۵۵۲۷۴%
سراتو ۴ درب ۲۰۱۷             ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰          ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰  ۱۲۷,۳۳۵,۹۸۸         ۱۶,۱۲۵,۰۲۴۲۴         ۳۴,۹۵۸,۰۰۰۳۰ روز کاری        ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰              ۱,۶۶۷,۴۵۳,۰۱۲۷۴%
پیکانتو ۲۰۱۶               ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰         ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰    ۶۱,۰۴۸,۹۰۷           ۸,۳۶۳,۳۵۲۱۲         ۳۴,۶۹۱,۰۰۰۳۰ روز کاری        ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰                ۸۱۵,۷۰۴,۲۵۹۴۷%
نویسنده : لیلا کلانتری

به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما