Advertisment نبود زبان مشترک ، مشکل اصلی سازندگان داخل و خارجی‌ها | روزنامه دنیای خودرو | تازه‌های انرژی ایران

نبود زبان مشترک ، مشکل اصلی سازندگان داخل و خارجی‌ها

اخبار خودرو
مهم‌ترین دستاورد این همایش را برقراری ارتباط مستقیم میان خودروسازان خارجی و قطعه‌سازان ایرانی می‌دانم. در این چارچوب تمام دغدغه‌های قطعه‌سازان داخلی، مستقیم و رودررو توسط خودشان با خودروسازان خارجی مطرح شد
متن کامل مطلب نبود زبان مشترک ، مشکل اصلی سازندگان داخل و خارجی‌ها منتشر شده در سایت اخبار خودرو.