Advertisment اتاق بازرگانی نمی‌تواند به‌عنوان قطب سوم خودروسازی حضور یابد | روزنامه دنیای خودرو | تازه‌های انرژی ایران

اتاق بازرگانی نمی‌تواند به‌عنوان قطب سوم خودروسازی حضور یابد

اخبار خودرو
باید افرادی‌ را که در زمینه تحقیق‌و‌توسعه محصولات و همچنین طراحی خبره هستند به کشور دعوت و در زمینه R&D هزینه کرد تا شرایط انتقال دانش و تکنولوژی آن‌ها به خودروسازی کشور فراهم شود
متن کامل مطلب اتاق بازرگانی نمی‌تواند به‌عنوان قطب سوم خودروسازی حضور یابد منتشر شده در سایت اخبار خودرو.