Advertisment به دنبال افراد ماهر و نخبه در خدمات هستیم | روزنامه دنیای خودرو | تازه‌های انرژی ایران

به دنبال افراد ماهر و نخبه در خدمات هستیم

اخبار خودرو
پنجمین دوره رقابت‌های فنی جامع خدمات پس از فروش مدیران خودرو پنج شنبه چهارم آبان با هدف ارزیابی میزان مهارت پرسنل نمایندگی های خدمات پس از فروش و در نهایت تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی لازم جهت ارتقاء مهارت‌های فنی این پرسنل آزمونی را بطور همزمان در ۹ استان کشور برگزار شد.
متن کامل مطلب به دنبال افراد ماهر و نخبه در خدمات هستیم منتشر شده در سایت اخبار خودرو.