رفتن به محتوای اصلی

شرایط عرضه اقساطی آریزو ۵

اخبار خودرو
مدیران خودرو همچنان شرایط فروش اقساطی خودروی آریزو ۵ را ادامه داده و متقاضیان می‌‌توانند ۴۵ درصد بهای خودرو را به عنوان پیش‌پرداخت و مابقی را حداکثر تا اقساط ۳۰ ماهه پرداخت کنند.
متن کامل مطلب شرایط عرضه اقساطی آریزو ۵ منتشر شده در سایت اخبار خودرو.

شرایط عرضه اقساطی آریزو ۵
یکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶ - ۱۷:۱۸

شرایط عرضه اقساطی آریزو ۵

مدیران خودرو همچنان شرایط فروش اقساطی خودروی آریزو ۵ را ادامه داده و متقاضیان می‌‌توانند ۴۵ درصد بهای خودرو را به عنوان پیش‌پرداخت و مابقی را حداکثر تا اقساط ۳۰ ماهه پرداخت کنند.

به گزارش اخبار خودرو ، مدیران خودرو همچنان شرایط فروش اقساطی خودروی آریزو ۵ را ادامه داده است و بر همین اساس متقاضیان می‌‌توانند ۴۵ درصد بهای خودرو را به عنوان پیش‌پرداخت و مابقی را حداکثر تا اقساط ۳۰ ماهه پرداخت کنند.

چری آریزو 5

چری آریزو ۵

در این حالت کارمزد اقساط ۲۰ درصد محاسبه و طی ۳۰ روز خودرو به مشتریان تحویل می‌‌‌شود.

 

نام خودروقیمت نقدی خودرو (ریال)پیش پرداخت  اول (ریال)پیش پرداخت دوم (ریال)مدت اقساط (ماه)باز پرداختمبلغ هر چک (ریال)وعدهء تحویلمبلغ تسهیلات (ریال)بهای تمام شده (ریال)درصد پیش پرداخت
آریزو ۵ دنده ای۶۵۲,۹۰۰,۰۰۰۱۹۵,۸۷۰,۰۰۰       ۹۷,۹۳۵,۰۰۰۱۲ماهانه۳۴,۷۴۴,۰۰۰۳۰ روز۳۵۹,۰۹۵,۰۰۰۷۱۰,۷۳۳,۰۰۰۴۵%
آریزو ۵ دنده ای۶۵۲,۹۰۰,۰۰۰۱۹۵,۸۷۰,۰۰۰       ۹۷,۹۳۵,۰۰۰۱۲۶ چک دو ماهه۷۰,۰۰۲,۰۰۰۳۰ روز۳۵۹,۰۹۵,۰۰۰۷۱۳,۸۱۷,۰۰۰۴۵%
آریزو ۵ دنده ای۶۵۲,۹۰۰,۰۰۰۱۹۵,۸۷۰,۰۰۰       ۹۷,۹۳۵,۰۰۰۱۲۴ چک سه ماهه۱۰۵,۷۷۳,۰۰۰۳۰ روز۳۵۹,۰۹۵,۰۰۰۷۱۶,۸۹۷,۰۰۰۴۵%
آریزو ۵ دنده ای۶۵۲,۹۰۰,۰۰۰۱۹۵,۸۷۰,۰۰۰       ۹۷,۹۳۵,۰۰۰۱۸ماهانه۲۴,۳۷۱,۰۰۰۳۰ روز۳۵۹,۰۹۵,۰۰۰۷۳۲,۴۸۳,۰۰۰۴۵%
آریزو ۵ دنده ای۶۵۲,۹۰۰,۰۰۰۱۹۵,۸۷۰,۰۰۰       ۹۷,۹۳۵,۰۰۰۱۸۹ چک دو ماهه۴۹,۱۰۲,۰۰۰۳۰ روز۳۵۹,۰۹۵,۰۰۰۷۳۵,۷۲۳,۰۰۰۴۵%
آریزو ۵ دنده ای۶۵۲,۹۰۰,۰۰۰۱۹۵,۸۷۰,۰۰۰       ۹۷,۹۳۵,۰۰۰۱۸۶ چک سه ماهه۷۴,۱۹۶,۰۰۰۳۰ روز۳۵۹,۰۹۵,۰۰۰۷۳۸,۹۸۱,۰۰۰۴۵%
آریزو ۵ دنده ای۶۵۲,۹۰۰,۰۰۰۱۹۵,۸۷۰,۰۰۰       ۹۷,۹۳۵,۰۰۰۲۴ماهانه۱۹,۶۰۶,۰۰۰۳۰ روز۳۵۹,۰۹۵,۰۰۰۷۶۴,۳۴۹,۰۰۰۴۵%
آریزو ۵ دنده ای۶۵۲,۹۰۰,۰۰۰۱۹۵,۸۷۰,۰۰۰       ۹۷,۹۳۵,۰۰۰۲۴۱۲ چک دو ماهه۳۹,۴۸۹,۰۰۰۳۰ روز۳۵۹,۰۹۵,۰۰۰۷۶۷,۶۷۳,۰۰۰۴۵%
آریزو ۵ دنده ای۶۵۲,۹۰۰,۰۰۰۱۹۵,۸۷۰,۰۰۰       ۹۷,۹۳۵,۰۰۰۲۴۸ چک سه ماهه۵۹,۶۵۱,۰۰۰۳۰ روز۳۵۹,۰۹۵,۰۰۰۷۷۱,۰۱۳,۰۰۰۴۵%
آریزو ۵ دنده ای۶۵۲,۹۰۰,۰۰۰۱۹۵,۸۷۰,۰۰۰       ۹۷,۹۳۵,۰۰۰۳۰ماهانه۱۶,۵۳۴,۰۰۰۳۰ روز۳۵۹,۰۹۵,۰۰۰۷۸۹,۸۲۵,۰۰۰۴۵%
آریزو ۵ دنده ای۶۵۲,۹۰۰,۰۰۰۱۹۵,۸۷۰,۰۰۰       ۹۷,۹۳۵,۰۰۰۳۰۱۵ چک دو ماهه۳۳,۳۰۲,۰۰۰۳۰ روز۳۵۹,۰۹۵,۰۰۰۷۹۳,۳۳۵,۰۰۰۴۵%
آریزو ۵ دنده ای۶۵۲,۹۰۰,۰۰۰۱۹۵,۸۷۰,۰۰۰       ۹۷,۹۳۵,۰۰۰۳۰۱۰ چک سه ماهه۵۰,۳۰۵,۰۰۰۳۰ روز۳۵۹,۰۹۵,۰۰۰۷۹۶,۸۵۵,۰۰۰۴۵%
نویسنده : لیلا کلانتری

به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما