Advertisment چابهار قطب سوم خودروسازی با مدیریت بخش خصوصی | روزنامه دنیای خودرو | تازه‌های انرژی ایران

چابهار قطب سوم خودروسازی با مدیریت بخش خصوصی

اخبار خودرو
یکی از موضوعاتی که در این بین وجود دارد، نیاز به وجود جوینت ونچر برای ایجاد قطب سوم خودروسازی است، چراکه از یک‌سو باید تولیدات قطب سوم خودروسازی توان رقابت صادراتی را دارا باشد و از سوی دیگر قیمت تمام شده تولید خودرو نیز اقتصادی باشد
متن کامل مطلب چابهار قطب سوم خودروسازی با مدیریت بخش خصوصی منتشر شده در سایت اخبار خودرو.