Advertisment CS95شاسی‌بلند فـول‌سایز چـانگان | روزنامه دنیای خودرو | تازه‌های انرژی ایران

CS95شاسی‌بلند فـول‌سایز چـانگان

اخبار خودرو
از ترکیب غرفه‌بندی چانگان مشخص بود که با توجه به بازخوردهای مثبتی که از بازار ایران دریافت کرده ‌است، قصد دارد سهم بیشتری از این بازار را کسب کند
متن کامل مطلب CS95 شاسی‌بلند فـول‌سایز چـانگان منتشر شده در سایت اخبار خودرو.