Advertisment پس‌لرزه‌های بستن دو هفته‌ای سایت ثبت سفارش واردات تایر | روزنامه دنیای خودرو | تازه‌های انرژی ایران

پس‌لرزه‌های بستن دو هفته‌ای سایت ثبت سفارش واردات تایر

اخبار خودرو
بسته شدن سایت ثبت‌سفارش برای تایر فقط برای دو هفته کافی بود تا قیمت انواع تایرهای وارداتی رشدی کمتر از ۱۰درصدی داشته باشند.
متن کامل مطلب پس‌لرزه‌های بستن دو هفته‌ای سایت ثبت سفارش واردات تایر منتشر شده در سایت اخبار خودرو.