Advertisment لزوم استفاده از رویه‌های بین‌المللی در طراحی قانون جدید بورس | روزنامه دنیای اقتصاد (دنیای اقتصاد) | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی

لزوم استفاده از رویه‌های بین‌المللی در طراحی قانون جدید بورس

محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس با اشاره به عمر کوتاه بازار سرمایه در ایران به نسبت نظام بانکداری درباره نخستین قانون بازار اوراق‌بهادار گفت: در قانون بازار اوراق بهادار سال ۸۴، رویکرد نهادسازی بود و به عبارتی هدف، ایجاد نهادهای مورد‌نیاز بازار بود و بعد از اینکه نهادهای مورد‌نیاز در قانون به وجود آمد و بازار توسعه جدی‌تری یافت ابزارهای جدید متولد شد که برای عملیاتی شدن آن نیاز به قانون وجود داشت که در همین رابطه قانون توسعه ابزارها تصویب شد.