Advertisment برگزاری یازدهمین سالگشت آیین‌های روز حسابدار | روزنامه دنیای اقتصاد (دنیای اقتصاد) | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی

برگزاری یازدهمین سالگشت آیین‌های روز حسابدار

یازدهمین سالگشت آیین‌های روز حسابدار یکشنبه یازدهم آذر برگزار می‌شود. سیدمحمد علوی دبیرکل جامعه‌ حسابداران رسمی ایران، با اشاره به وضعیت کنونی حرفه حسابداری در ایران گفت: با افزایش الزامات قانونی حسابداران رسمی، میزان انتظارات اجتماعی از آنها به شدت افزایش یافته است. به همین ترتیب، حسابرسان برای اینکه قادر به برآورده‌سازی انتظارات باشند، از سویی باید به یک خودباوری جمعی برسند و از سوی دیگر در تعامل مستمر با نهادهای نظارتی باشند. همچنین حسابرسان در عین حال باید از حمایت این نهادها بهره‌مند شوند. در سال‌های اخیر، میزان تعاملات با نهادهای ناظر بر بازار سرمایه، پول و دیگر نهادهای نظارتی در سه قوه کشور، بسیار افزایش پیدا کرده است.