Advertisment نقشه جدید بازار بدهی | روزنامه دنیای اقتصاد (دنیای اقتصاد) | تازه‌های انرژی ایران

نقشه جدید بازار بدهی

تصمیم برای اصلاح پرتفوی صندوق‌ها با درآمد ثابت در کنار ایجاد جذابیت بیشتر برای سرمایه‌گذاران خارجی از جمله مواردی است که موکد تسریع در فرآیند عرضه اوراق بدهی است.