Advertisment جذب سرمایه گذاری خارجی با اوراق بهادار ریالی و ارزی | ایران اکونومیست | تازه‌های انرژی ایران

جذب سرمایه گذاری خارجی با اوراق بهادار ریالی و ارزی

مدیرعامل فرابورس ایران در خصوص برنامه های آتی این شرکت نیز اینچنین گفت: یکی از مهم ترین فعالیت های ما در زمینه جذب سرمایه گذار خارجی از طریق اوراق بهادار ریالی و ارزی است. در زمینه اوراق ارزی، فعالیت های خوبی صورت گرفته که امیدواریم شرکت هایی که در فرابورس هستند بتوانند از این اوراق ارزی استفاده کنند.