Advertisment عرضه سهام بنگاه‌های تامین اجتماعی در بورس | ایران اکونومیست | تازه‌های انرژی ایران

عرضه سهام بنگاه‌های تامین اجتماعی در بورس

چهارمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در دوره جدید، برگزار شد و طی آن گزارشی از عملکرد شش ماهه بورس تهران مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه همچنین، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی از واگذاری سهام بنگاه‌های این سازمان در بورس و خروج تامین اجتماعی از بنگاه‌داری خبر داد.