Advertisment لزوم ادامه عرضه‌های اولیه در بورس | ایران اکونومیست | تازه‌های انرژی ایران

لزوم ادامه عرضه‌های اولیه در بورس

از عرضه اولیه یا عرضه عمومی اولیه به «عرضه اوراق ‌بهادار شرکت به عموم برای نخستین ‌بار و بدون سابقه قبلی قیمت‌گذاری» یاد می‌شود. بر این اساس روش‌های مختلفی وجود دارد که شرکت می‌تواند برای عرضه عمومی اوراق ‌بهادار خود از آنها استفاده کند که سه روش متداول آن روش ثبت دفتری، عرضه عمومی به روش حراج و عرضه عمومی به ‌قیمت ثابت است که در این میان، انتخاب روش عرضه عمومی بسته به مقررات و عرف هر کشور صورت می‌گیرد.