Advertisment پرداخت بیش از ۵۶ هزار و ۱۲ میلیارد ریال سود انواع اوراق به سرمایه گذاران | ایران اکونومیست | تازه‌های انرژی ایران

پرداخت بیش از ۵۶ هزار و ۱۲ میلیارد ریال سود انواع اوراق به سرمایه گذاران

مدیر مالی شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: مبلغ ۵۶ هزار و ۱۲ میلیارد ریال سود انواع اوراق در مهر ماه امسال به حساب ۱۰ هزار و ۵۲۰ سرمایه گذار واریز شد.