Advertisment گزارش عملکرد خصوصی‌ سازی در نشست شورای عالی اصل ۴۴ | ایران اکونومیست | تازه‌های انرژی ایران

گزارش عملکرد خصوصی‌ سازی در نشست شورای عالی اصل ۴۴

گزارش رییس سازمان خصوصی سازی درباره نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد شرکت‌های واگذار شده در شورای عالی اصل ۴۴ ارایه شد.