رفتن به محتوای اصلی

نخسیتن خرید توافقی زعفران در بورس کالا انجام شد

برای نخستین بار امروز یکشنبه معاملات خرید توافقی زعفران در بورس کالا با معامله ۳ کیلوگرم زعفران «پوشال مرغوب» انبار زرین زعفران مشرق زمین انجام شد.

  1. صفحه اصلی