Advertisment شیطنت‌هایی علیه همکاری شهرهای ایران و عراق است | خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) | تازه‌های انرژی ایران

شیطنت‌هایی علیه همکاری شهرهای ایران و عراق است

رییس شورای شهر تهران با بیان اینکه شیطنت‌هایی علیه همکاری‌های شهرهای ایران و عراق است و به طور قطع عده ای دنبال دامن زدن به آن هستند، گفت: لذا نباید کاری کنیم که آنها فکر کنند بدون ما نمی‌توانند کار کنند. واقعیت این است که ما بخش کوچکی از کار را برعهده داریم؛ چراکه تمام حضور ما با هدف خدمت رسانی است.