Advertisment ترس بناهای تهران از نام مترو/ ایستگاه بعد، ...؟ | خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) | تازه‌های انرژی ایران

ترس بناهای تهران از نام مترو/ ایستگاه بعد، ...؟

عبور مترو از بناهای تاریخی... داستانی دنباله‌دار در فصل‌های مختلف؛ جنگ و جدلی که گوش‌ شهروندان به شنیدن‌اش عادت کرده. شاید ایراد از تهرانِ تاریخی است که سدّ راه توسعه‌ مترو شده! شاید هم "صرفه اقتصادیِ" مترو آنقدر مهم است که تخریب اِلمان‌هایی مثل تئاترشهر یا برج طغرل دیگر اصلا به چشم اهالی پایتخت نمی‌آید!