Advertisment صدور ۲۰۴ اخطاریه آلودگی هوا برای واحدهای صنعتی و خدماتی | خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) | تازه‌های انرژی ایران

صدور ۲۰۴ اخطاریه آلودگی هوا برای واحدهای صنعتی و خدماتی

رییس اداره محیط زیست شهر تهران ضمن تشریح آمار پایش واحدهای صنعتی، خدماتی و درمانی شهر تهران از صدور ۱۶۱ اخطاریه آلودگی هوا برای واحدهای صنعتی و ۴۳ اخطاریه آلودگی هوابرای واحدهای خدماتی خبر داد.