Advertisment برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌ها برای حوادث تهران یک ماهه احصا شود | خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی

برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌ها برای حوادث تهران یک ماهه احصا شود

رییس کمیته سلامت شورای شهر تهران، ری و تجریش درخواست کرد ظرف مدت یک ماه تمامی برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌ها در پوشش حوادث تهران احصا شود.