Advertisment ایمنی ساختمان‌ها از زلزله بم تا زلزله کرمانشاه | خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی

ایمنی ساختمان‌ها از زلزله بم تا زلزله کرمانشاه

حدود ۱۵ سال از زلزله بم می‌گذرد، زلزله‌ای که آثار آن هنوز از چهره شهر و مردم آن پاک نشده است. زلزله‌ای که درس عبرتی برای همه شد تا بدانند زلزله باکسی شوخی ندارد. ۲۱ آبانسال ۹۶ نیز زمین بار دیگر هشدار داد و با لرزیدن کرمانشاه، عده‌ای را در سوگ عزیزانشان نشاند و بار دیگر به مسئولان گوشزد کرد که اگر بیش از پیش فکری به حال پیشگیری‌ها در زلزله نکنند خسارت ها نیز بیشتر خواهد شد. با وجود اینکه ایران کشور زلزله‌خیزبوده و بروز زلزله اجتناب ناپذیر است، اما یک استاد دانشگاه معتقد است برخی اقدامات می‌توانددر کاهش تلفات و خسارات ناشی از زلزله موثر باشد.‌