Advertisment توضیحات معاون شهردار درباره تعدیل نیرو،چالش های شهرداری و شایعه جذب نخبگان | خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) | تازه‌های انرژی ایران

توضیحات معاون شهردار درباره تعدیل نیرو،چالش های شهرداری و شایعه جذب نخبگان

معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران گفت: از زمان حضور نجفی در شهرداری تهران تاکنون ۲ دهم درصد از تعداد کارمندان به صورت طبیعی کم شده است.