Advertisment انضباط مالی و افزایش کیفیت خدمات رسانی در مراسم اربعین | خبرگزاری مهر (مهر) | تازه‌های انرژی ایران

انضباط مالی و افزایش کیفیت خدمات رسانی در مراسم اربعین

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران، گفت: در مراسم اربعین امسال شاهد کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت خدمات‌رسانی بودیم.