رفتن به محتوای اصلی

حضور داوطلب نباید فقط در بحران باشد/ انسجام اجتماعی تقویت شود

کارشناسان حاضر در کنفرانس سازمانهای مردم نهاد و کار داوطلبانه بر ضرورت تقویت انسجام اجتماعی تاکید کردند.

  1. صفحه اصلی