Advertisment مشارکت شهرداری در ماجرای نیمروز/ «تصویر شهر» خلاف قانون عمل نکرده | خبرگزاری مهر (مهر) | تازه‌های انرژی ایران

مشارکت شهرداری در ماجرای نیمروز/ «تصویر شهر» خلاف قانون عمل نکرده

معاون نظارت شورای شهر تهران گفت: شهرداری در ساخت فیلم ماجرای نیمروز مشارکت کرده و ۹۵۰ میلیون تومان در قالب این مشارکت پرداخت و بعد از نمایش این رقم به میزان سهام بازگردانده می شود.