Advertisment اجرای طرح پایلوت تفکیک پسماند از مبدا در کوچه های شرق تهران | خبرگزاری مهر (مهر) | تازه‌های انرژی ایران

اجرای طرح پایلوت تفکیک پسماند از مبدا در کوچه های شرق تهران

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۷ از اجرای طرح پایلوت تفکیک پسماند از مبدا در کوچه های منتخب سطح منطقه خبر داد.