رفتن به محتوای اصلی

اجرای طرح پایلوت تفکیک پسماند از مبدا در کوچه های شرق تهران

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۷ از اجرای طرح پایلوت تفکیک پسماند از مبدا در کوچه های منتخب سطح منطقه خبر داد.

  1. صفحه اصلی