Advertisment بازدید اعضای شورای شهر تهران از نمایشگاه شهر آفتاب | خبرگزاری مهر (مهر) | تازه‌های انرژی ایران

بازدید اعضای شورای شهر تهران از نمایشگاه شهر آفتاب

اعضای شورای شهر تهران از نمایشگاه شهر آفتاب بازدید کردند.