Advertisment از تهران تا بم؛ خاطرات آن سال‌ها، خطرات این سال‌ها | خبرگزاری مهر (مهر) | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی

از تهران تا بم؛ خاطرات آن سال‌ها، خطرات این سال‌ها

خطری که در زلزله تهران آشکارشد دیگرساختمانهای خشت وگلی وسقفهای سنگین همچون خانه‌های بم نبود. لرزش بی‌خسارت تهران نگرانی‌های تازه‌ای را پیش چشم آورد که در زلزله‌های پیشین حس نشده بود.