Advertisment خاموشی‌های برق 30 درصد کاهش یافت
طی ۶ سال گذشته

خاموشی‌های برق ۳۰ درصد کاهش یافت

به گفته معاون توانیر، خاموشی های برق در سطح کشور طی ۶ سال گذشته ۳۰ درصد کاهش یافته است.
اخبار صنعت برق

معاون هماهنگی شرکت مادر تخصصی توانیر، گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و گسترش زیرساخت ها، خاموشی های برق در سطح کشور طی ۶ سال گذشته ۳۰ درصد کاهش یافته است.
محمودرضا حقی فام  امروز در مراسم تکریم و معارفه مدیران قبلی و جدید شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، افزود: به طور متوسط در سطح کشور ۹۰۰ دقیقه خاموشی برای هر مشترک اعمال می شود.
معاون هماهنگی شرکت مادر تخصصی توانیر یادآور شد: در سایر کشورهای صنعتی به طور متوسط خاموشی ها طی سال ۲۱ دقیقه است.
حقی فام با بیان اینکه شاخص تلفات انرژی در کشور ۱۱ درصد است، تاکید کرد: برای کاهش این آمار هدف گذاری های لازم انجام شده است.
وی افزود: هر درصد کاهش تلفات برق، ۲هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال صرفه جویی برای کشور به همراه خواهد داشت و می توان این هزینه را برای گسترش و نوسازی شبکه توزیع صرف کرد.
معاون هماهنگی شرکت مادر تخصصی توانیر تاکید کرد: توسعه دولت الکترونیک از دیگر برنامه های اولویت دار، این شرکت است و بنا داریم تا خدمات الکترونیکی مشترکان را تا حد امکان گسترش دهیم.
حقی فام اضافه کرد: نزدیک به یک سوم درآمد شرکت توانیر وصول نشده و دولت برای وصول مطالبات این شرکت، همکاری های لازم را انجام دهد، چرا که پرداخت نشدن مطالبات باعث مشکل افزایی در امور خواهد شد.
وی گفت: با شرکت های بزرگ در حوزه های مختلف مذاکره کرده ایم و با برخی از آنها آماده عقد قرارداد همکاری هستیم.
معاون هماهنگی شرکت مادر تخصصی توانیر تصریح کرد: برای پیشبرد اهداف شرکت، در سطح کشور دنبال جذب منابع داخلی و خارجی هستیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان در ادامه گفت: استان زنجان شاهراهی برای انتقال انرژی برق کشور به شمار می آید و باید رویکردهای شرکت توزیع نیروی برق استان نیز در همین راستا برنامه ریزی شود.
جواد رحمتی افزود: اولویت اساسی زنجان توسعه شاخص های صنعتی است و صنعت برق نیز حلقه مهمی از این توسعه محسوب می شود.
در این مراسم، علیرضا علیزاده به عنوان مدیر جدید شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان معرفی و از خدمات هفت ساله عادل کاظمی، مدیر قبلی این شرکت تقدیر شد.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
۴۹